فضـای مجـازی و همبستـگی اجتمـاعی | خبر جعلی؛ رویکرد روانشنـاختی | خبر جعلی؛ رویکرد جامعه شناختی | خبــر جعلی؛ تجربه جهانی مــواجهه | بهزیســتی دیجیتــال و اخبار ناکارآمد | پســا حقیقت و مسایل نسلی | ســــلبریتی و تغییرات اجتمـــاعی | جنبش های اجتمـــاعی انلاین | جـامعه شـــبکه ای | سواد خبری | مبـــانی خبر جعلی | کلان روایت و اخبار جعــلی | حوزه های موضوعی خبـر جعلی | آینده و تحولات خبر | فــکت چکینگ | ســــواد روایت | نظریات تـــــاثیر پیام | مغز و پیـــام | ادراک وارتبــــاطات انسانی | امنیت سایبری اجتماعی | عملیات تاثیر در رسانه | جنگ شناختی | نظریات اقناع | اقناع و روایت گری مؤثر | مـــدیریت مصرف خبر | تغییـــرات مصرف خبر | شــهروند خبرنگار | فضـای مجازی و مسئولیت اجتماعی

کلیات رویداد

رویداد در یک نگاه

اخبار جعلی در عصر پسا حقیقت عنوان چهارمین رویداد از سری رویدادهای ملی و سالانه سواد فضای مجازی است. هدف رویداد جاری این است که بتواند چارچوبی مناسب در خصوص شناخت رخداد های اجتماعی- رسانه ای مبتنی بر خبر جعلی ترسیم کند به گونه ای که بتوانیم پیچیدگی مسائل اجتماعی و نقش رسانه و فضای مجازی در آن را تحلیل کنیم.

به منظور بهینه سازی فرایند آموزش محتوا در دو سطح مقدماتی و پیشرفته آماده شده و در سه قالب مجازی، حضوری و آنلاین برگزار می شود.

اهداف آموزشی این رویداد چیست؟
 1. شناخت رخداد ها و وقایع اجتماعی و رسانه ای و تحلیل آن ها مبتنی بر نگاهی چند وجهی و عمیق، به دور از تقلیل گرایی
 2. آشنایی با مفهوم همبستگی اجتماعی و شناخت نقش همدلی در حل مسائل پیچیده فرهنگی و اجتماعی
 3. شناخت ویژگی های فرهنگی و رسانه ای عصر پساحقیقت و الزامات کنش اجتماعی در این دوران
 4. آشنایی با ابعاد شناختی، عاطفی و رفتاری کاربران و مخاطبان رسانه های اجتماعی
 5. شناخت جامعه چندقطبی و آسیب ها و مخاطرات پیش روی آن
ویژگی های متمایز (خاص) این رویداد
 1. نگاه جامع و چند وجهی به مسئله و پرهیز از تقلیل گرایی
 2. بهره مندی از دانش و تجربه اساتید برتر کشور
 3. تسهیل فرایند کنشگری شرکت کنندگان برتر رویداد
 4. حمايت از مدرسان و توليدکنندگان رسانه اي برتر رويداد از طريق عضويت در باشگاه زيست پلاس و بهره مندي از سرويس هاي ويژه باشگاه

بخش مجازی رویداد

روش برگزاری

مزایای دوره مقدماتی:

 1. دریافت گواهی پایان دوره (پس از آزمون)
 2.  دریافت جزوه و مقالات کمک آموزشی
 3.  امکان عضویت در باشگاه زیست پلاس می باشد.
آنچه در بخش مقدماتی (مجازی) رویداد آموزش داده می شود:
 • تفکر انتقادی، سواد خبری و خبر جعلی
 • بهزیستی دیجیتال و اخبار ناکارآمد
 • جامعه شبکه ای و تغییرات اجتماعی
 • زندگی در عصر پسا حقیقت
 • علوم شناختی، مغز و پیام
مراحل ثبت نام و شرکت در بخش مقدماتی(مجازی) رویداد:
 1. ورود به صفحه ثبت نام رویداد در سایت آکادمی زیست پلاس
 2. تکمیل فرم ثبت نام و پرداخت هزینه
 3. دریافت نام کاربری و رمز عبور صفحه شخصی مخاطب
 4. دسترسی آنی به محتوای اولین درس پس از ورود به صفحه شخصی
 5. دسترسی به دروس جدید پس از مشاهده درس قبل و گذراندن آزمون آن
 6. شرکت در آزمون پایانی دوره پس از مشاهده تمام ویدیو ها
 7. دریافت گواهی پایان دوره در صورت کسب نمره قبولی

بخش حضوری رویداد

معرفی بخش پیشرفته(حضوری) رویداد

بخش مقدماتی رویداد شامل 20 ساعت محتوای آموزشی آفلاین و نشست پرسش و پاسخ آنلاین با اساتید دوره است که طی زمان مقرر در سامانه آموزش مجازی آکادمی زیست پلاس برگزار می شود.

مزایای دوره پیشرفته(حضوری)
 1. دریافت کتاب و بسته های کمک آموزشی تدریس ویژه مربیان
 2.  امکان عضویت در کارگروه های تخصصی باشگاه
 3.  حمایت از نقش آفرینی اجتماعی اعضاء
 4.  اعطای گواهی پایان دوره
مراحل ثبت نام و شرکت در بخش پیشرفته (حضوری) رویداد
 1. ارسال رزومه اعضاء منتخب از طریق نمایندگان استانی زیست پلاس
 2. معرفی رزومه های منتخب جهت شرکت در مصاحبه
 3. ارسال دعوت نامه و اطلاعات مورد نیاز برای پذیرفته شدگان نهائی جهت حضور در تهران توسط دبیرخانه رویداد
 4. شرکت در وبینار توجیهی قبل از برگزاری رویداد
 5. شرکت در رویداد حضوری
 6. آزمون پایان دوره و دریافت گواهی
 7. دریافت بسته های کمک آموزشی و نقشه فرایند امتداد رویداد
 8. حضور در طرح امتداد